You are here
Home > O udruzi

Hrvatska strukovna udruga fonetičara je nacionalna, profesionalna, znanstveno utemeljena udruga s također međunarodnom suradnjom koja okuplja stručnjake koji se profesionalno bave dijagnostikom, rehabilitacijom sluha, govora i glasa te proizvodnjom i percepcijom govora u najširem smislu od temeljnih procesa proizvodnje i percepcije govora, preko primjene znanja o govoru u estetskoj, govorničkoj i rehabilitacijskoj fonetici, do mogućnosti provođenja složenih eksperimentalnih istraživanja (laboratorijskih i terenskih) u aktualnom istraživačkom prostoru.

Udruga je osnovana u cilju očuvanja, promicanja i unapređenja struke diplomiranih profesora fonetike, magistara fonetike,magistara edukacije fonetičar-rehabilitator te znanstvenog stupnja magistra i doktora znanosti kao i studenata dodiplomskih, diplomskih i poslijediplomskih studija fonetike  s krajnjim ciljem pripreme  stručnjaka za nove izazove na tržištu rada.

Udruga sukladno ciljevima djeluje na području zaštite ljudskih prava.

 

VIZIJA I MISIJA UDRUGE

Vizija Udruge

Vizija Udruge je omogućiti svim pojedincima s komunikacijskim poteškoćama da ostvare ljudsko temeljno pravo na komunikaciju u onom obliku koje je optimalno za tog pojedinca. Drugi cilj Udruge je omogućiti  stručnjacima diplomiranim Fonetičarima temeljno pravo na rad te da tako  steknu profesionalne radne kompetencije kojima bi stekli radne vještine koje bi ih učinile potpuno ravnopravnima sa srodnim strukama koji se bave problematikom komunikacije, komunikacijskih poteškoća te poteškoćama  sluha, govora i glasa na tržištu rada.

Misija Udruge

Svoj rad Udruga temelji na tradiciji, nasljeđu i znanstvenim spoznajama koje proizlaze iz Verbotonalne metode, Audio-vizualno-globalno-strukturalne metode te suvremenim počelima teorijske i eksperimentalne fonetike.Također Udruga počiva i na praćenju srodnih suvremenih svjetski priznatih i licenciranih metoda rehabilitacije i unapređivanja metoda za otklanjanje  poteškoća u komunikaciji, poteškoća slušanja, govora i glasa.

Isto tako Udruga podržava i prati suvremena verificirana tehnološka rješenja u prevladavanju poteškoća slušanja, govora i glasa.  

Misija Udruge je osigurati trajnu profesionalnu potporu svim Fonetičarima koji se profesionalno bave problematikom komunikacije u najširem smislu, komunikacijskih poteškoća te poteškoćama  slušanja, govora i glasa i to na područjima koja su definirana područjima djelovanja i djelatnostima Udruge.

Top