You are here
Home > Usavršavanja > 18. siječnja počinje prvi modul: POLISENZORIKA SLUŠANJA I GOVORA

18. siječnja počinje prvi modul: POLISENZORIKA SLUŠANJA I GOVORA

Prvi modul održati će predavačice: Matea Hotujac Dreven, Dijana Hodalić, mr. sc. Irena Švenda

MODUL 1: POLISENZORIKA SLUŠANJA I GOVORA

Datum održavanja: 18. i 19. siječnja 2020. od 9-15 sati
Mjesto održavanja: ADHARA, Antunovac 27, Zagreb

Matea Hotujac Dreven

Matea Hotujac Dreven

mag. edu. fon. reh.

Diplomirala je fonetiku, slovenski i makedonski jezik te književnost 2005. godine. Već za vrijeme studija  usmjerila se na područje rehabilitacije slušanja i govora. Također je kao slovenist sudjelovala u brojnim fonetskim istraživanjima slovenskog i hrvatskog jezika u kontaktu.

Svoja znanja u rehabilitaciji slušanja i govora  proširila je pohađanjem Verbotonalnog seminara poliklinike Suvag 2009. godine.  U svom radu postepeno se usmjeravala na rehabilitaciju slušanja i govora osoba s disfunkcijom senzorne integracije i pervazivnim razvojnim poremećajem. Tako je 2012. godine postala licencirani terapeut igrom po The Greenspan Floortime Approach.

U daljnjem radu specijalizirala se za inkluziju učenika s pervazivnim razvojnim poremećajem i disfunkcijom senzorne integracije u predškolske i osnovnoškolske programe. Trenutno radi kao nastavnik u nastavi u kući za učenika s pervazivnim razvojnim poremećajem te kao nastavnik pripremne nastave hrvatskoga jezika za strance u OŠ Braća Seljan u Karlovcu. 

Dijana Hodalić

Dijana Hodalić

mag.edu. fonetičar rehabilitator, učitelj govorništva, magistra edukacije rusistike

Poslije završenog Filozofskog fakulteta od 1993. do 1996. godine predavala je ruski jezik u svim srednjim školama u Bjelovaru. Od 1994. do 2015.godine radi najprije kao vanjski suradnik, a zatim je stalno zaposlena u Službi za govor i jezik Hrvatske radio televizije. Zadužena je za HRT centre u Bjelovaru, Varaždinu, Koprivnici, Virovitici i Čakovcu.

Od 1994. g. pa sljedećih dvanaestak godina mentor je i u Govorničkim školama dr. Ivo Škarić.

2018. godine osniva DiFon d.o.o. Studio za komunikaciju, slušanje, glas i govor u Bjelovaru u kojem radi sa svojim suradnicima.

Predavač je i trener poslovnog i političkog govorništva, te organizira i predaje na radionicama škole govorništva. Radi na estetici i terapiji glasa i govora te medijskom govoru s novinarima i spikerima mnogih radio postaja.

Također podučava i ruski jezik.

Volontira u Bjelovarskom kazalištu i Dječjem odjelu Narodne knjižnice "Petar Preradović" Bjelovar.

Aktivna je na projektima HSUF-a (DigiLingua, Tečajevi stalnog usavršavanja fonetičara te u DiFonu educira mlade fonetičare članove HSUFa), kao i projektima EU (Dječja igraonica Velika Pisanica).

Irena Švenda

mr. sc, Irena Švenda

mag. nutric., mag. ing. bioproc. Inž.

Završila je na Prehrambeno-biotehnološki fakultetu u Zagrebu dva smjera te stekla naziva magistra nutricionizma i mag. ing. bioprocesnog inženjerstva.

"Nutricionizam, ayurveda, ljekovito bilje, kretanje i bivanje u prirodi inspiriraju i u poslovnom i privatnom životu. Cilj mi je znanje i svjesnost o pravilnom, zdravom i lijepom životu putem prehrane, ayurvede, fitoaromaterapije, yoge, kretanja kroz prirodu te osvještavanja sebe i svojih potreba, prenijeti na one koji su za to spremni, kroz rad sa pojedincima, edukativnim ustanovama i tvrtkama."

Molimo pročitajte više o Ireni na priloženim poveznicama.

Top